جویبار - گزینه دو


نمایندگی جویبار - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای بهزادی

تلفن : 1142543125

فکس : 1142543125

پست الکترونیکی :

آدرس : جویبار-خیابان امام- روبروی بانک کشاورزی- دفتر گزینه دودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01142531068 آدرس : جویبار - خیابان امام - روبروی بانک ملت- آموزشگاه علمی هانیه
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 01142531068 آدرس : جویبار - خیابان امام - روبروی بانک ملت- آموزشگاه علمی هانیه
توضیحات :