بندرانزلی - آموزشگاه علمی آزاد پویا


نمایندگی بندرانزلی - آموزشگاه علمی آزاد پویا


نام مدیر : جناب آقای پورطهماسبی

تلفن : 1344549254

فکس : 1344546680

پست الکترونیکی : pourtahmasi43@gmail.com

آدرس : بندر انزلی - خیابان مفتح شمالی (ناصرخسرو) روبروی داروخانه دکترسودبخش -طبقه اول - آموزشگاه علمی آزاد پویا


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 013-44549254 آدرس : بندرانزلی - خ مفتح شمالی (ناصرخسرو)- روبروی داروخانه دکترسودبخش طبقه اول
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 01344549254 آدرس : بندرانزلی - خ مفتح شمالی (ناصرخسرو)- روبروی داروخانه دکترسودبخش طبقه اول
توضیحات :