بردسیر - آموزشگاه ندای دانش


نمایندگی بردسیر - آموزشگاه ندای دانش


نام مدیر : سرکار خانم خسروی

تلفن : 03433523456

فکس : 03433521276

پست الکترونیکی :

آدرس : میدان آزادی-بلوار 22 بهمن-کوچه فجر-فجر یک -آموزشگاه ندای دانشدفاتر


ندای دانش پسرانه (گزینه دو) تلفن : 03433523456--03433521276 آدرس : میدان آزادی بلوار 22بهمن کوچه فجر یک فرعی اول سمت چپ
توضیحات :
ندای دانش دخترانه تلفن : 03433523456--03433521276 آدرس : میدان آزادی -بلوار 22 بهمن کوچه فجر یک فرعی اول سمت
توضیحات :