بافت - آموزشگاه علمی ابتکار


نمایندگی بافت - آموزشگاه علمی ابتکار


نام مدیر : جناب آقای رضایی نژاد

تلفن : 3442440700 - 3442424283

فکس : 3442440700

پست الکترونیکی :

آدرس : بافت-ابتدای بلوار امیرکبیر-ضلع جنوبی تربیت بدنی-خ شهید محسنی دفتر مرکزی گزینه دودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : آدرس :
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : آدرس :
توضیحات :