نمایندگی شیراز - موسسه کنکور دانشگاهیان شیراز


نمایندگی نمایندگی شیراز - موسسه کنکور دانشگاهیان شیراز


نام مدیر : جناب آقای خوارزمی

تلفن : 7132345011 - 7132345011

فکس : 7116286884

پست الکترونیکی :

آدرس : شیراز -خیابان اردیبهشت-حدفاصل خیابان شهید فقیهی و خیابان پوستچی پلاک 40دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : آدرس :
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : آدرس :
توضیحات :