جهرم - گزینه دو


نمایندگی جهرم - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای صادقیان جهرمی

تلفن : 7154233979

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : جهرم-بلوار شهید رجایی-چهارراه امام حسین-کوچه 22-آموزشگاه ابراردفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 54233979 آدرس : بلوار شهید رجایی- چهارراه امام حسین - کوچه22
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 54222486 آدرس : بلوار شهید رجایی چهارراه امام حسین کوچه 22 آموزشگاه ابرار
توضیحات :