آباده - گزینه دو


نمایندگی آباده - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای جنتی

تلفن : 7144332330 - 7144332330

فکس : 7144339808

پست الکترونیکی :

آدرس : آباده- خیابان امام سجاد- خیابان ولیعصر - روبروی هیئت قائمیهدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 07144331166 آدرس :
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 7144332330 آدرس :
توضیحات :