نمایندگی شادگان - آموزشگاه علمی آزاد عروج


نمایندگی نمایندگی شادگان - آموزشگاه علمی آزاد عروج


نام مدیر : جناب آقای ادکی

تلفن : 6153727096

فکس : 6153727096

پست الکترونیکی : m.edki1392@chmail.ir

آدرس : شادگان- انتهای خیابان پاسداران غربی- فلکه ولایت(مشمولی) - آموزشگاه علمی آزاد عروج


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : آدرس :
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : آدرس :
توضیحات :