نمایندگی پاکدشت - دبیرستان شهید محسن پازوکی


نمایندگی نمایندگی پاکدشت - دبیرستان شهید محسن پازوکی


نام مدیر : سرکار خانم گلمحمدی

تلفن : 2136030455 - 9124545494

فکس : 2136030455

پست الکترونیکی :

آدرس : پاکدشت- میدان جهاد- بلوار دانش آموز- کوچه آفتاب- دبیرستان شهید محسن پازوکیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : آدرس :
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : آدرس :
توضیحات :