نمایندگی ری - نمایندگی گزینه دو


نمایندگی نمایندگی ری - نمایندگی گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای شایان

تلفن : 2155956404 - 2155956405

فکس : 2155956404

پست الکترونیکی : gozine329@yahoo.com

آدرس : خ 24 متری - کوچه پور حسینی - جنب دبستان میرداماد- نمایندگی گزینه دو


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 02155956404 آدرس : شهرری - خیابان 24 متری - کوچه پور حسینی - دبیرستان پسرانه میرداماد
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 02155956405 آدرس : شهرری - خیابن 24 متری - خیابان کریمی شیرازی - خیابان شهید حیدری - دبیرستان دخترانه میرداماد
توضیحات :