اسلام شهر - آموزشگاه ره پویان دانشگاه


نمایندگی اسلام شهر - آموزشگاه ره پویان دانشگاه


نام مدیر : سرکار خانم آبنوس

تلفن : 2156350191 - 2156133967

فکس : 2156130281

پست الکترونیکی :

آدرس : اسلامشهر - 20 متری امام خمینی - کوچه شهید وزیری4 - پلاک 32دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 021-56133967 آدرس : خیابان کاشانی - خیابان ابوذر - پلاک 22-(روبروی کتاب خانه شهید مطهری)
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 021-56350191-56361248 آدرس : خیابان 20متری امام خمینی - کوچه شهید وزیری - پلاک 32
توضیحات :