کنگان - مرکزغیردولتی علامه حلی


نمایندگی کنگان - مرکزغیردولتی علامه حلی


نام مدیر : جناب آقای غلامی

تلفن : 7737224542

فکس : 7737224542

پست الکترونیکی :

آدرس : کنگان-خیابان معلم- خیابان دانش آموز طبقه همکف زبانکده مهر -نمایندگی گزینه دودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09177715259 آدرس : کنگان خیابان معلم خیابان دانش آموز طبقه همکف زبانکده مهر
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 09177785259 آدرس : کنگان خیابان معلم خیابان دانش آموز طبقه همکف زبانکده مهر
توضیحات :