نمایندگی سنقر - آموزشگاه فضل


نمایندگی نمایندگی سنقر - آموزشگاه فضل


نام مدیر : سرکار خانم ورزیری

تلفن : 8348422497 - 8348422497

فکس : 8348422497

پست الکترونیکی :

آدرس : سنقر- میدان چمران - خ ارشاد - روبروی کوی لاله 3دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 08348426752 آدرس : سنقر - شهرک فاطمیه بلوار جانبازان موسسه آموزشی فرهنگی فضل
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 08348426752 آدرس : سنقر - شهرک فاطمیه بلوار جانبازان موسسه آموزشی فرهنگی فضل
توضیحات :