نمایندگی شهر قدس - نمایندگی گزینه دو


نمایندگی نمایندگی شهر قدس - نمایندگی گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای سعید اکبری

تلفن : 02146880525 - 02146887790

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : شهر قدس- خیابان آزادی- پاساژصدف - طبقه دوم - آموزشگاه نیکاندفاتر


شعبه پسرانه تلفن : آدرس :
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : آدرس :
توضیحات :