نمایندگی کهریزک - نمایندگی گزینه دو


نمایندگی نمایندگی کهریزک - نمایندگی گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای سیدابوترابی

تلفن : 2155207419

فکس : 2155207420

پست الکترونیکی :

آدرس : کهریزک- باقرشهر- خیابان طالقانی-بعداز درمانگاه شهید عباسی-پلاک287دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : آدرس :
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : آدرس :
توضیحات :