ملکان - موسسه آموزشی فرهنگی زبان سرا ملکان


نمایندگی ملکان - موسسه آموزشی فرهنگی زبان سرا ملکان


نام مدیر : جناب آقای پهلوان امیرغایب

تلفن : 4137823788 - 4137823788

فکس : 4137824155

پست الکترونیکی :

آدرس : ملکان - خیابان امام ره - اول بازار - ساختمان سبز - زبان سرادفاتر


شعبه پسرانه تلفن : آدرس :
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : آدرس :
توضیحات :