نمایندگی بناب - آموزشگاه فضیلت


نمایندگی نمایندگی بناب - آموزشگاه فضیلت


نام مدیر : جناب آقای سیدی

تلفن : 4137737575

فکس : 4137737575

پست الکترونیکی : mail_fazilat@yahoo.com

آدرس : خیابان باهنر روبروی سبزه پاک کنی صدیقی طبقه دوم ساختمان فشنگچی(بهداشت سابق)


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09141200290 آدرس : بناب -خ باهنر روبروی سبزه پاک کنی صدیقی - طبقه دوم ساختمان فشنگچی (بهداشت سابق)
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 37737575 آدرس : بناب -خ باهنر- روبروی سبزه پاک کنی صدیقی طبقه دوم ساختمان فشنگچی(بهداشت سابق)
توضیحات :