عسلویه - نمایندگی


نمایندگی عسلویه - نمایندگی


نام مدیر : جناب آقای غلامی

تلفن : 09177715259

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : عسلویه اداره آموزش و پرورشدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09170824131 آدرس : آدرس ثبت نام : عسلویه اداره آموزش وپرورش واحد مشاوره آقای ابراهیم ابراهیم حقیقت
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 09177715259 آدرس : آدرس ثبت نام : عسلویه اداره آموزش وپرورش واحد مشاوره آقای ابراهیم حقیقت
توضیحات :