موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو
جستجو در گزینه دو
عضویت | ورود
خدمات آموزشی موسسه گزینه دو   خدمات مشاوره ای موسسه گزینه دو
 

  برنامه بعدی :
  یکشنبه 19 مهر /  ساعت 16  

   موضوع :
  زبان انگلیسی (متوسطه اول)
  
زیست شناسی (2) - ریاضی عمومی (2)

جدول پخش و نظردهی | آرشیو برنامه ها  

شهر ارومیه
تاریخ : یک شنبه 19 مهر 94 ساعت : 15:30 الی 17:30
آدرس : خیابان شهید بهشتی - سالن کانون بسیج جوانان مشاور : جناب آقای پوردستمالچی

خدمات اختصاصی داوطلبان آزمون های آزمایشی موارد دیگر
کارنامه پذیرفته شدگان آزمون سراسری مشاهده کارنامه ارتباط با ما
تخمین نمره و رتبه کارنامه نفرات برتر آزمونهای آزمایشی راهنمای سایت
  نرم افزار های موردنیاز