موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو
جستجو در گزینه دو
عضویت | ورود
خدمات آموزشی موسسه گزینه دو   خدمات مشاوره ای موسسه گزینه دو
هنرهای اسلامی

ديباچه: هنرهاي اسلامی از ميراثهاي عمده فرهنگي کشور و محل اصالت‌ها و ارزشها و از زمينههاي مطمئن و مناسب براي حرکت آينده هنري است. بدون شک راههاي توجه و تقويت اين هنرها، ايجاد دورههاي آموزش عالي درسطوح گوناگون است تا ضمن مطالعه و پژوهش مستمرو نتيجه بخش، راهيابي به سوي آيندهاي پر بار تر ميسر گردد.فارغالتحصيلان اين رشته با آموزشهاي نظري و کارگاهي خود و آشنايي و کار عملي در زمينه هنرهاي اسلامی قادر خواهند بود، در انجام پژوهشهاي هنرهاي اسلامی و نيز حفظ و احياي اين هنرها، به صورت کمک براي کارشناس نقش داشته باشند و اداره واحدها و کارگاههاي توليدي را در چهارچوب ادارات و سازمانهاي فرهنگي دولتي يا بخش خصوصي بر عهده بگيرند گفتني است که اين دوره مشترکات قابل توجهي با کارشناسي صنايع دستي دارد.
درس‌هاي اين رشته در طول تحصيل :
دروس پايه :
کارگاه طراحي پايه، هنر وتمدن اسلامي، آشنايي با هنر فرهنگ‌هاي همجوار، آشنايي با مردم شناسي و روشهاي ايران، آشنايي با هنرهاي اسلامی آن، آشنايي با باستان‌شناسي و روشهاي آن.
دروس اصلي :
ترسيم فني، خطوط و خواندن کتيبههاي اسلامي، هندسه نقوش درهنرهاي اسلامی ايران ، طرح اشياء در تمدن اسلامي ، حفظ و احياء هنرهاي اسلامی، موسيقي از نظر اسلام، آشنايي با موسيقي بومي مناطق ايران، نمايش در ايران .
دروس تخصصي:
کارگاه هنرهاي اسلامی، کارآموزي پژوهش در هنرهاي اسلامی

 

 
متن کامل
نظرسنجی آزمون   

خدمات اختصاصی داوطلبان آزمون های آزمایشی موارد دیگر
کارنامه پذیرفته شدگان آزمون سراسری مشاهده کارنامه ارتباط با ما
تخمین نمره و رتبه کارنامه نفرات برتر آزمونهای آزمایشی راهنمای سایت
  نرم افزار های موردنیاز
 
کاربران آنلاین: ۲۴۸ کل بازدیدکنندگان: ۴۴,۰۷۲,۰۷۱ کل صفحات بازدید شده: ۲۰۸,۸۸۶,۲۸۰